*Zpracování osobních údajů

 

1. Tímto udělujete souhlas Veronice Zimové, se sídlem Ke Strouze 221E, Řevnice, 252 30, IČ 86996673 (dále jen „Správce“), aby podle platných obecně závazných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.

 

2. Osobní údaje uvedené v bodě 1 je nutné zpracovávat za účelem evidence rezervací na pořádaných kurzech a seminářích a za účelem případného zasílání informací a pozvánek. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány a uchovávány po dobu trvání účelu zpracování.

 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze kdykoliv odvolat, a to zasláním sdělení na e-mail info@jog-in.com

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

 

5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • souhlas kdykoliv odvolat,
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.