TERAPEUTICKÁ JÓGA

  • vychází ze základů klasické jógy, která akcentuje správné držení těla, jehož pilířem je vzpřímená páteř

  • tohoto ideálu se snažíme dosáhnout klidným a nenásilným cvičením bez silových pozic a dynamických přechodů, které propojuje jógové ásany s vývojovými polohami

  • na lekcích se učíme zklidnění, koncentraci a objevování mechanismů, které vedou k aktivaci vrozených pohybových vzorců a správného dýchání

  • pravidelné cvičení má rehabilitační účinky a je vhodné pro všechny věkové kategorie