PERMANENTKA 60 KREDITŮ (1kredit=20 Kč) V HODNOTĚ 1200 Kč

  • PLATNOST PERMANENTKY JE 3 MĚSÍCE

  • PRODLOUŽENÍ MOŽNÉ POUZE ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ (NUTNÉ ŘEŠIT PŘED UPLYNUTÍM PLATNOSTI!)

  • KREDIT LZE ČERPAT JEN NA OTEVŘENÉ LEKCE (NEVZTAHUJE SE NA WORKSHOPY, KURZY, INDIVIDUÁLNÍ VÝUKU A ZBOŽÍ)