JEMNÁ JÓGA 

  • pomalé a klidné cvičení, které začíná krátkou relaxací, dechovým cvičením a přes průpravné cviky přechází k jednoduchým protahovacím ásanám

  • během cvičení je důraz kladen na dech, správnost provedení a výdrž v pozicích

  • v průběhu cvičení jsou zařazovány krátké pauzy pro zklidnění, pozice tak doznívají a zvyšuje se jejich účinnost

  • lekci uzavírá záverečná relaxace

  • průběh lekce je nenáročný (vhodné pro začátečníky i pokročilé)