ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S OVERBALLY

  • cvičení vhodné pro všechny věkové skupiny

  • většinu lekce využívány overbally jako balanční prvek, díky němuž dochází k rozbití špatných pohybových návyků, posílení hlubokých zádových svalů, hlubokého stabilizačního systému a svalů dna pánevního

  • overbally jsou dále použity pro podkládání určitých částí těla, což umožňuje posilovat nebo protahovat potřebné svalové skupiny izolovaně

  • v průběhu cvičení se dbá na správné dýchání a držení těla

  • do hodiny jsou zařazeny rehabilitační cviky a relaxační techniky

  • cvičení probíhá při hudbě