DĚTSKÁ JOGA (děti 4-7 let) s Veronikou Zimovou ÚTERÝ 16.15 - 17.00 (19.2. - 11.6.2013)

19.02.2013 16:15

"Dětská jóga" (děti 4 - 7 let)

děti 4 - 7 let ÚTERÝ 16.15 - 17.00

kurz začína: 19.2. - 11.6. 2013 (16 lekcí, 26.2. se necvičí!)

kurz vede: Veronika Zimová

cena kurzu: 1.360,-

přihlášky na: info@jog-in.com

 

Cvičením jógy dětí získávají:

 • pevnější a zdravější tělo, osvojení správného držení těla
 • lepší koordinaci, rovnováhu a ladnější pohyby
 • lepší soustředění
 • lepší vnímání a ovládání svého těla
 • lepší a mnohdy i delší spánek, umění relaxovat
 • snadnější zvládání stresových situací
 • rozvoj fantazie a představivosti
 • základ pro celoživotní duševní pohodu a zdraví
 • úctu k sobě i okolí
 • radost a pozitivní naladění a sebevědomí
 • cvičení v kolektivu formuje i charakterové vlastnosti (děti se učí ohleduplnosti, přizpůsobení se kolektivu atd.)
 • rozvoj poznávacích procesů (děti se seznamují s různými pomůckami, náčiními, učí se orientaci v prostoru)
 • cvičení pomáhá rozšiřovat slovní zásobu (děti si trénují i paměť)
 • jóga u dětí zábavnou formou rozvíjí důležité dovednosti v „nesoutěživém“ prostředí, a tak je výborným doplňkem ostatních soutěžních sportů.

Pro jaké děti je vhodná jóga?

Podle názoru většiny odborníků je pro děti do 3 let nejdůležitější podpora jejich přirozeného pohybu, tj. plazení, lezení, později běhání (nejlépe na měkkém povrchu a čerstvém vzduchu). U předškoláků začíná hrát roli i všestranné cvičení, např. v tělocvičně. Jóga může být velmi dobrým doplňkem všech sportovních aktivit v průběhu celého vývoje dítěte až do jeho dospělosti.

Jóga je cvičení, u kterého lze zábavnou formou rozvíjet u dětí jejich dovednosti v nesoutěživém prostředí. Proto je výborným doplňkem ostatních „soutěžních“ sportů. Úzká sportovní specializace u dětí může vést k disharmonii (nerovnováze) v jejich organizmu. Jóga pomáhá tuto disharmonii vyrovnat a zároveň učí děti vyšší koncentraci a lepšímu zvládání stresových situací, což bezesporu využijí v ostatních sportovních i nesportovních aktivitách.

Jóga se osvědčila nejen u dětí zdravých, ale i ve speciální dětské terapii, např. u hyperaktivních děti, při potížích s učením, při léčení dýchacích potíží nebo u Downova syndromu. Pokud má vaše dítě jakékoliv zdravotní problémy, poraďte se prosím nejdříve o vhodnosti cvičení s dětským lékařem.